سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری گلدن لوتوس

در انبار

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری گلدن لوتوس

با نگاه به سبک مدرن زندگی امروز، یک طراحی چهارگوش هوشمندانه و جذاب با تکیه بر نهایت سادگی و در عین حال حداکثر کارائی، ظروف چینی کواترو را به وجود آورده است.