سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری مهرگان
سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری مهرگان
سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری مهرگان
سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری مهرگان

سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری مهرگان

در انبار

  • سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری مهرگان

طراحی مسحور کننده طراحان زبده ایتالیایی در پایتخت هنر اروپا “میلان” ، در کنار تعهد شدید ما به کیفیت منجر به تولید محصولی ممتاز شده که هر بیننده ای را به تحسین وادار می کند. ظروف چینی وینچی مجموعه ای متفاوت، خاص و در عین حال کاملا هماهنگ که حاصل هم افزایی بی نقص هنر طراحی و فن آوری تولید است.