سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری سمن
سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری سمن
سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری سمن
سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری سمن

سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری سمن

در انبار

  • سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری سمن

  • طراحی مسحور کننده طراحان زبده ایتالیایی در پایتخت هنر اروپا “میلان” ، در کنار تعهد شدید ما به کیفیت منجر به تولید محصولی ممتاز شده که هر بیننده ای را به تحسین وادار می کند. ظروف چینی وینچی مجموعه ای متفاوت، خاص و در عین حال کاملا هماهنگ که حاصل هم افزایی بی نقص هنر طراحی و فن آوری تولید است.