سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری آلبا
سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری آلبا
سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری آلبا

سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری آلبا

در انبار

  • سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری آلبا

طراحی مسحور کننده طراحان زبده ایتالیایی در پایتخت هنر اروپا “میلان” ، در کنار تعهد شدید ما به کیفیت منجر به تولید محصولی ممتاز شده که هر بیننده ای را به تحسین وادار می کند. ظروف چینی وینچی مجموعه ای متفاوت، خاص و در عین حال کاملا هماهنگ که حاصل هم افزایی بی نقص هنر طراحی و فن آوری تولید است.