سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری سفید
سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری سفید
سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری سفید

سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری سفید

در انبار

  • سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری سفید

نئوکلاسیک حاصل بکارگیری دانش بروز و فناوری بی همتای ما برای رویکردی امروزی به دوران شکوهمند ویکتورین و پذیرایی به سبک نجیب زادگان اروپایی است.
سرویس چینی نئوکلاسیک انتخاب آن دسته از افرادی است که در کنار کارائی و مدرنیته به سبک های هنری و فرهنگ پذیرایی دوران پس از رنسانس علاقه مند هستند.