سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری وگاس
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری وگاس
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری وگاس
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری وگاس

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری وگاس

در انبار

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری وگاس

با نگاه به سبک مدرن زندگی امروز، یک طراحی چهارگوش هوشمندانه و جذاب با تکیه بر نهایت سادگی و در عین حال حداکثر کارائی، ظروف چینی کواترو را به وجود آورده است.