سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری گلدن لوتوس
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری گلدن لوتوس
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری گلدن لوتوس
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری گلدن لوتوس

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری گلدن لوتوس

در انبار

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری گلدن لوتوس

با نگاه به سبک مدرن زندگی امروز، یک طراحی چهارگوش هوشمندانه و جذاب با تکیه بر نهایت سادگی و در عین حال حداکثر کارائی، ظروف چینی کواترو را به وجود آورده است.