سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سفید
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سفید
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سفید
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سفید

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سفید

در انبار

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سفید

با نگاه به سبک مدرن زندگی امروز، یک طراحی چهارگوش هوشمندانه و جذاب با تکیه بر نهایت سادگی و در عین حال حداکثر کارائی، ظروف چینی کواترو را به وجود آورده است.