سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری شکوفه گیلاس
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری شکوفه گیلاس
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری شکوفه گیلاس
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری شکوفه گیلاس
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری شکوفه گیلاس

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری شکوفه گیلاس

در انبار

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری شکوفه گیلاس

با نگاه به سبک مدرن زندگی امروز، یک طراحی چهارگوش هوشمندانه و جذاب با تکیه بر نهایت سادگی و در عین حال حداکثر کارائی، ظروف چینی کواترو را به وجود آورده است.