سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سمن
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سمن
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سمن

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سمن

در انبار

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سمن

با نگاه به سبک مدرن زندگی امروز، یک طراحی چهارگوش هوشمندانه و جذاب با تکیه بر نهایت سادگی و در عین حال حداکثر کارائی، ظروف چینی کواترو را به وجود آورده است.