سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری فلورانس
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری فلورانس
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری فلورانس

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری فلورانس

در انبار

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری فلورانس

با نگاه به سبک مدرن زندگی امروز، یک طراحی چهارگوش هوشمندانه و جذاب با تکیه بر نهایت سادگی و در عین حال حداکثر کارائی، ظروف چینی کواترو را به وجود آورده است.