سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری موناکو
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری موناکو
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری موناکو
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری موناکو

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری موناکو

در انبار

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری موناکو

با نگاه به سبک مدرن زندگی امروز، یک طراحی چهارگوش هوشمندانه و جذاب با تکیه بر نهایت سادگی و در عین حال حداکثر کارائی، ظروف چینی کواترو را به وجود آورده است.