سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری زرین
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری زرین
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری زرین

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری زرین

در انبار

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری زرین

با نگاه به سبک مدرن زندگی امروز، یک طراحی چهارگوش هوشمندانه و جذاب با تکیه بر نهایت سادگی و در عین حال حداکثر کارائی، ظروف چینی کواترو را به وجود آورده است.