سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری رزفلاور
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری رزفلاور
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری رزفلاور
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری رزفلاور
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری رزفلاور

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری رزفلاور

در انبار

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری رزفلاور

با نگاه به سبک مدرن زندگی امروز، یک طراحی چهارگوش هوشمندانه و جذاب با تکیه بر نهایت سادگی و در عین حال حداکثر کارائی، ظروف چینی کواترو را به وجود آورده است.