سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری والنسیا زرد
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری والنسیا زرد
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری والنسیا زرد
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری والنسیا زرد

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری والنسیا زرد

در انبار

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری والنسیا زرد

با نگاه به سبک مدرن زندگی امروز، یک طراحی چهارگوش هوشمندانه و جذاب با تکیه بر نهایت سادگی و در عین حال حداکثر کارائی، ظروف چینی کواترو را به وجود آورده است.