سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری گل پامچال
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری گل پامچال
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری گل پامچال

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری گل پامچال

در انبار

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری گل پامچال

با نگاه به سبک مدرن زندگی امروز، یک طراحی چهارگوش هوشمندانه و جذاب با تکیه بر نهایت سادگی و در عین حال حداکثر کارائی، ظروف چینی کواترو را به وجود آورده است.