سرویس چینی 108 پارچه کامل بلومارین
سرویس چینی 108 پارچه کامل بلومارین
سرویس چینی 108 پارچه کامل بلومارین
سرویس چینی 108 پارچه کامل بلومارین
سرویس چینی 108 پارچه کامل بلومارین

سرویس چینی 108 پارچه کامل بلومارین

در انبار

سرویس چینی 108 پارچه کامل بلومارین

“شهرزاد” تحول بزرگی است در طراحی چینی های زرین.بازگشتی به درون و نگاهی دوباره به تاریخ ایران و هنر اصیل ایرانی.
در طراحی این محصول، تلاش شده است که علاوه بر به وجود آوردن سفیدترین،شفاف ترین و سخت ترین چینی در دنیا، از شکل و شمایل ظروف کهن ایران نیز الهام گرفته شود و با شکلی تازه تر و هماهنگ با نیازهای امروز، در دسترس شما عزیزان قرار بگیرد، برای نمونه، نعلبکی های این سری، شباهت زیادی به پیاله های قدیم پیدا کرده اند و یا طراحی قوری های آن،از شکل چراغ جادو در افسانه های کهن، اهام گرفته شده است.